Beleid en inspectie

In de kinderopvang zijn opvanghouders verplicht om op een aantal vlakken beleid te voeren. Het pedagogisch beleidsplan is daarvoor een belangrijk document. Daarin staat alles omtrent onze visie op pedagogiek en de manier waarop we die in de praktijk brengen.
Een ander document, dat vanaf 2018 verplicht wordt, is het veiligheid en gezondheidsbeleid. Daarin valt te lezen hoe wij de veiligheid en de gezondheid van de kinderen in onze opvang waarborgen.
Tot slot wordt iedere kinderopvang jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Het inspectierapport is openbaar en dus ook hier te vinden.

Download hier het pedagogisch beleidsplan

Download hier het Veiligheid en Gezondheidsbeleid
Download hier het GGD-inspectierapport
Download hier het klachtreglement