Informatie en Tarieven

Missie en visie

Wij geloven in het belang van muziek, kunst en cultuur voor de ontwikkeling van kinderen. Het biedt kinderen rust, inspiratie, uitdaging en vooral ook plezier! . Andere BSO’s binnen Zoetermeer bieden slechts zeer beperkt activiteiten op dit gebied.


Lees verder

Tarieven

De prijs die u bij ons per uur betaalt, is afhankelijk van het aantal weken per jaar dat opvang wordt afgenomen. Neemt u twee of meer vakantieweken af, dan zal de uurprijs wat lager uitvallen dan wanneer er alleen in schoolweken opvang wordt afgenomen !


Lees verder

Beleid en inspectie

In de kinderopvang zijn opvanghouders verplicht om op een aantal vlakken beleid te voeren. Het pedagogisch beleidsplan is daarvoor een belangrijk document. Daarin staat alles omtrent onze visie op pedagogiek en de manier waarop we die in de praktijk brengen.
Een ander document, dat vanaf 2018 verplicht wordt, is het veiligheid en gezondheidsbeleid. Daarin valt te lezen hoe wij de veiligheid en de gezondheid van de kinderen in onze opvang waarborgen.
Tot slot wordt iedere kinderopvang jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Het inspectierapport is openbaar en dus ook hier te vinden..


Lees verder

Acties

BSO Musica opent in januari eindelijk de deuren! Dat vieren we met een aantal leuke kortingsacties.


Lees verder